• coronavirus

    REMOTE WORK SYSTEM OF THE CPS OFFICE

    In connection with counteracting the spread of SARS-CoV-2 virus, the office of the Centre for Polar Studies is switching to a remote work system. Please contact us on the phone number 571 449 703 or e-mail polarknow@us.edu.pl

Paulina Aniśkiewicz

PhD thesis title:

“Współoddziaływanie wielkoskalowych procesów atmosferycznych i oceanicznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w wybranych fiordach arktycznych” / “Interactions between large-scale atmospheric and oceanic processes and local hydrographic conditions in selected arctic fjords”

Supervisor:

  • Prof. Małgorzata Stramska

Contact: 

Projekty badawcze:

Participation in a Polish-Norwegian project NORDFLUX – Application of in situ observations, high frequency radars, and ocean color, to study suspended matter, particulate carbon adn dissolved organic carbon fluxes in coastal waters of the Barents Sea. Project ID: POL-NOR/201985/79.

Udział w krajowym zespołowym programie badawczym SatBałtyk (Satelitarna Kontrola Środowiska Morza
Bałtyckiego), o numerze: POIG.01.01.02-22-011/09 (http://www.satbaltyk.pl/)

Publications:

Aniśkiewicz P., Łonyszyn P., Furmańczyk K., Terefenko P. 2018. Application of statistical methods to predict beach inundation at the Polish Baltic Sea Coast. In: Zielinski T., Sagan I., Surosz W. (Eds.) Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection. Springer, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences.

Aniśkiewicz P., Benedyczak R., Furmańczyk K., Andrzejewski P., 2016. Validation of Empirical Wave Run-up Formulas to the Polish Baltic Sea CoastJournal of Coastal Research 75: 243-247.

Aniśkiewicz P., 2016. Analiza zmienności warunków meteorologicznych w fiordzie Porsanger w latach 1957-2015. In: Interdyscyplinarność w Naukach o Ziemi. Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Aniśkiewicz P., Łonyszyn P., 2015. Wpływ powodzi na turystykę na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego. In: Staniewska-Zątek W., Wołoszyn A., Kijowska J. (Eds.) Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym. Gorzów Wielkopolski.

Attended conferences, conference abstracts:

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Gdańsk, 15.05.2017.

Talk: Aniśkiewicz P., Myksvol M.S., Stramska M., Borsheim K.Y. 2017. Porównanie danych obserwacyjnych z projektu Nordflux z wynikami modelowania z zastosowaniem modelu ROMS (Regional Ocean Modelling System) w fiordzie Porsanger w Norwegii. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017, Materiały Konferencyjne – wiosna. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 12.

Talk: Aniśkiewicz P., Stramska M. 2017. Porównanie zmian warunków meteorologicznych w fiordzie Porsanger (Norwegia) na podstawie analiz z pomiarów in situ i reanaliz NCEP (National Centres for Environmental Prediction). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017, Materiały Konferencyjne – wiosna. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 13.

European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23-28.04.2017.

Poster: Aniśkiewicz P., Stramska M. 2017. Preliminary validation of WRF model in two Arctic fjords, Hornsund and PorsangerGeophysical Research Abstracts 19: EGU2017-1310-2

Aniśkiewicz P., Stramska M. 2017. Comparison of climate related changes in two Arctic fjords, Hornsund and Porsanger. Geophysical Research Abstracts 19: EGU2017-701-6

International Sopot Youth Conference 2017. Entitled: Where the World is heading, Sopot, Poland, 26.05.2017.

Poster: Aniśkiewicz P., Myksvol M.S., Stramska M., Borsheim K.Y. Comparison of water temperature, salinity and current data from the Nordflux project with results from the ROMS modelin the Porsanger fjord.

Poster: Aniśkiewicz P., Stramska M., Wawrzyniak T. Statistical analysis of meteorological conditions in two fjords located in the European Arctic region.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Gdańsk, Poland, 28.11.2016.

Talk: Aniśkiewicz P., Stramska M. 2016. Analiza porównawcza warunków meteorologicznych w dwóch fiordach arktycznych: Hornsund oraz Porsanger. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Materiały Konferencyjne – jesień. Gdańsk, 28.11.2016, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 11.

International Coastal Symposium 2016, Sydney, Australia, 6-11.03.2016.
Aniśkiewicz P., Benedyczak R., Furmańczyk K., Andrzejewski P., 2016. Validation of Empirical Wave Run-up Formulas to the Polish Baltic Sea Coast.

European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17-22.04.2016.
Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Comparison of results from statistical analysis of meteorological data from Lakselv and Honningsvåg located in the European Arctic region. Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-12126.

2016 AAG Annual Meeting in San Francisco, California, USA, 29.03.2016 – 02.04.2016.
Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Multiyear analysis of climate changes in the Porsanger fjord.

International Sopot Youth Conference 2016. Entitled: Where the World is heading, Sopot, 20.05.2016.
Poster: Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. The differences of atmospheric conditions between fjords: Porsanger, Honrsund and Kongsfjord. Book of abstracts,: 26.

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, 13.05.2016.

Talk: Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Zmienność warunków meteorologicznych w wewnętrznej i zewnętrznej części fiordu Porsanger oraz analiza trendów zmian temperatury powietrza w rejonach Arktycznych w latach 1957 – 2014. Książka abstraktów, s. 12.

IX Konferencja Młodych Naukowców, 05.12.2015, Kraków.
Talk: Walidacja formuł zalewania plaży na polskim wybrzeżu.

Membership in scientific organizations:

Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Semper Aqua

Membership in organizang committees of conferences:

Organizator IX Ogólnopolskiej Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS), Szczecin, 21.10.2016.

 

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

 

Comments are closed.