Iwona Wróbel

.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iwona Wróbel

PhD thesis title:

„Badania strumieni masy, pędu oraz gazów istotnych dla klimatu na morzach Arktyki Europejskiej” / „Study of mass, momentum and climate relevant gas fluxes across the sea surface in European Arctic”

Supervisors:

  • Prof. dr hab. Jacek Piskozub

Contact:  iwrobel@iopan.gda.pl

Research projects:

OceanFlux Greenhouse Gases Evolution, funded by the European Space Agency, ESRIN Contract No. 4000112091/14/I-LG. Kierownik: Dr Jamie Shutler

Achievements:

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, Poland, 13-14.05.2016 – member of organizing committee

VI Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, Poland,  29.05.2015 – session chair.

Publications:

Wrobel I., Piskozub J. 2016. Effect of gas-transfer-velocity parameterization choice on air-sea CO2 fluxes in the North Atlantic and the European Arctic. Ocean Science 12: 1091–1103.

Wrobel I., Piskozub J. 2015. Effect of gas-transfer-velocity parameterization choice on air-sea CO2 fluxes in the North Atlantic and the European Arctic. Ocean Science Discussion 12: 2591-2616.
Abstrakty konferencyjne:

Wrobel I., Piskozub J. 2016. Comparing momentum and mass (aerosol source function) fluxes for the North Atlantic and the European Arctic using different parameterizations . Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-10200.

Wrobel I., Piskozub J. 2015. Constraining the climatology of CO2 ocean surface flux for North Atlantic and the Arctic. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-11206-1.

Wrobel I. 2015. Regionalna skala globalnych zmian strumieni netto CO2 pomiędzy morzem a atmosferą. Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, IO PAN, 20 maja 2016, Sopot, Book of abstracts: 18.
Attended conferences:

20th Air-Sea Interaction Conference, American Meteorological Society, Madison, WI, USA, 15-19.08.2016.
Presentation: Wrobel I., Piskozub J. Comparing mass, momentum and air-sea CO2 fluxes for the North Atlantic and the European Arctic using different parameterizations dependent on wind speed.

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Poster: Wrobel I., Piskozub J. Comparing momentum and mass (aerosol source function) fluxes for the North Atlantic and the European Arctic using different parameterizations.

Air-sea gas flux; Progress and Future Prospects Science Workshop 2016, Brest, Francja, 6-9.09.2016.
Poster: Wrobel I., Drozdowska V., Gutowska D., Makuch P., Markuszewski P., Pakszys P., Petelski T., Piskozub J., Zielinski T. What is going on in the North Atlantic and the European Arctic –future scenario.

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, 13-14.05.2016.
Presentation: Wrobel I.: Koncentracja CO2 w warstwie granicznej morza i atmosfery w Arktyce.

EGU General Assembly 2015, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015.
Presentation: Wrobel I., Piskozub J. Constraining the climatology of CO2 ocean surface fluxes for North Atlantic and the Arctic.

26th IUGG General Assembly 2015, Praga, 22.06-2.07.2015.
Presentation: Wrobel I., Piskozub J. Regional scale climatology of global change carbon dioxide flux in the ocean surface for North Atlantic and the Arctic.

VI Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, Polska, 29.05.2015.
Presentation: Wrobel I. Regionalna skala globalnych zmian strumieni netto CO2 pomiędzy morzem a atmosferą.

Interests, hobbies:

  • meteorologia – szczególnie wyładowania atmosferyczne
  • oceanografia – warstwa mieszania się atmosfery i wody
  • zmiany w rejonach Arktycznych i Antarktycznych jako objaw ciągłej potrzeby rozwoju przemysłu technicznego i elektrycznego, jak również walka o zagospodarowywanie “ziem niczyich” w celu poszerzenia zasobów krajowych
  • Włochy – kultura, kuchnia, krajobraz – jako miejsce do przyszłego zamieszkania
  • literatura podróżnicza i kryminały
.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.