Iwona Wróbel-Niedźwiecka

.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iwona Wróbel

PhD thesis title:

„Badania strumieni masy, pędu oraz gazów istotnych dla klimatu na morzach Arktyki Europejskiej” / „Study of mass, momentum and climate relevant gas fluxes across the sea surface in European Arctic”

Supervisors:

  • Prof. dr hab. Jacek Piskozub

Contact:  iwrobel@iopan.gda.pl

Research projects:

OceanFlux Greenhouse Gases Evolution, funded by the European Space Agency, ESRIN Contract No. 4000112091/14/I-LG.

Leader: Dr Jamie Shutler

Publications:

Wrobel, I. 2017. Monthly dynamics of carbon dioxide exchange across the sea surface of the Arctic Ocean in response to changes in gas transfer velocity and partial pressure of CO2 in 2010Oceanologia 59(4): 445-459 doi:10.1016/j.oceano.2017.05.001

Drozdowska, V., Wrobel, I., Markuszewski, P., Makuch, P., Raczkowska, A., and Kowalczuk, P. 2017. Study on organic matter fractions in the Surface microlayer in the Baltic Sea spectrophotometric and spectrofluorometric methodsOcean Science 13: 633-647, doi:10.5194/os13-633-2017

Wrobel I., Piskozub J. 2016. Effect of gas-transfer-velocity parameterization choice on air-sea CO2 fluxes in the North Atlantic and the European ArcticOcean Science 12: 1091–1103.

Wrobel I., Piskozub J. 2015. Effect of gas-transfer-velocity parameterization choice on air-sea CO2 fluxes in the North Atlantic and the European ArcticOcean Science Discussion 12: 2591-2616.

Attended conferences, conference abstracts:

Drozdowska, V., Wrobel, I., Piskozub, J. 2017. Study on detection of terrestrial and marine fractions in marine organic molecules by spectrophoto-and spectrofluorometric methodsGeophysical Research Abstracts 19: EGU2017-16123-3

Youmares 8, Kilonia, Germany, 14-15.09.2017.
Talk: Wrobel, I. 2017. Characteristic of the Arctic climate change as a response to air-sea interaction.

II International Sopot Youth Conference 2017, entitled: Where the World is Heading, Sopot, Poland, 26.05.2017
Talk: Wrobel. I. 2017. Can we use our brain to study climate change?

20th Air-Sea Interaction Conference, American Meteorological Society, Madison, WI, USA, 15-19.08.2016.
Talk: Wrobel I., Piskozub J. Comparing mass, momentum and air-sea CO2 fluxes for the North Atlantic and the European Arctic using different parameterizations dependent on wind speed.

EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17- 22.04.2016.
Poster: Wrobel I., Piskozub J. 2016. Comparing momentum and mass (aerosol source function) fluxes for the North Atlantic and the European Arctic using different parameterizationsGeophysical Research Abstracts 18: EGU2016-10200.

Air-sea gas flux; Progress and Future Prospects Science Workshop 2016, Brest, France, 6-9.09.2016.
Poster: Wrobel I., Drozdowska V., Gutowska D., Makuch P., Markuszewski P., Pakszys P., Petelski T., Piskozub J., Zielinski T. What is going on in the North Atlantic and the European Arctic –future scenario.

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, Poland, 13-14.05.2016.
Talk: Wrobel I.: Koncentracja CO2 w warstwie granicznej morza i atmosfery w Arktyce.

EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12-17.04.2015.
Talk: Wrobel I., Piskozub J. 2015. Constraining the climatology of CO2 ocean surface flux for North Atlantic and the ArcticGeophysical Research Abstracts 17: EGU2015-11206-1.

26th IUGG General Assembly 2015, Prague, Czech Republic, 22.06-2.07.2015.
Talk: Wrobel I., Piskozub J. Regional scale climatology of global change carbon dioxide flux in the ocean surface for North Atlantic and the Arctic.

International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, Poland, 29.05.2015.
Talk: Wrobel I. 2015. Regionalna skala globalnych zmian strumieni netto CO2 pomiędzy morzem a atmosferą. Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, IO PAN, 20 maja 2016, Sopot, Book of abstracts: 18.

Membership in scientific and organizing committies of conferences:

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, IO PAN, 13-14 maja 2016

Session convener: International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, 29.05.2015

Interests, hobbies:

  • meteorologia – szczególnie wyładowania atmosferyczne
  • oceanografia – warstwa mieszania się atmosfery i wody
  • zmiany w rejonach Arktycznych i Antarktycznych jako objaw ciągłej potrzeby rozwoju przemysłu technicznego i elektrycznego, jak również walka o zagospodarowywanie “ziem niczyich” w celu poszerzenia zasobów krajowych
  • Włochy – kultura, kuchnia, krajobraz – jako miejsce do przyszłego zamieszkania
  • literatura podróżnicza i kryminały
.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.