Paulina Aniśkiewicz

PhD thesis title:

“Współoddziaływanie wielkoskalowych procesów atmosferycznych i oceanicznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w wybranych fiordach arktycznych” / “Interactions between large-scale atmospheric and oceanic processes and local hydrographic conditions in selected arctic fjords”

Supervisor:

  • Dr hab. Małgorzata Stramska, prof. IO PAN

Contact: 

Research projects:

Publications:

Aniśkiewicz P., Benedyczak R., Furmańczyk K., Andrzejewski P., 2016. Validation of Empirical Wave Run-up Formulas to the Polish Baltic Sea Coast. Journal of Coastal Research 75: 243-247.

Aniśkiewicz P., 2016. Analiza zmienności warunków meteorologicznych w fiordzie Porsanger w latach 1957-2015. In: Interdyscyplinarność w Naukach o Ziemi. Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. (in press)

Aniśkiewicz P., Łonyszyn P., 2015. Wpływ powodzi na turystykę na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego. In: Staniewska-Zątek W., Wołoszyn A., Kijowska J. (eds.) Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym. Gorzów Wielkopolski.

Conference abstracts:

Aniśkiewicz P., Benedyczak R., Furmańczyk K., Andrzejewski P., 2016. Validation of Empirical Wave Run-up Formulas to the Polish Baltic Sea Coast. International Coastal Symposium 2016, Sydney, Australia, 6-11.03.2016. Available online: http://www.jcronline.org/doi/pdf/10.2112/SI75-049.1

Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Comparison of results from statistical analysis of meteorological data from Lakselv and Honningsvåg located in the European Arctic region. European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17-22.04.2016. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-12126, 2016. Available
online: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-12126.pdf

Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Multiyear analysis of climate changes in the Porsanger fjord. 2016 AAG Annual Meeting in San Francisco, California, USA, 29.03.2016 – 02.04.2016. Available online: http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=76656

Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. The differences of atmospheric conditions between fjords: Porsanger, Honrsund and Kongsfjord. International Sopot Youth Conference. Entitled: Where the World is heading, Sopot, Poland, 20.05.2016. Book of abstracts, s.26. Available online: http://stn.edu.pl/uploads/Book%20of%20Abstracts-2016.pdf

Aniśkiewicz P., Stramska M., 2016. Zmienność warunków meteorologicznych w wewnętrznej i zewnętrznej części fiordu Porsanger oraz analiza trendów zmian temperatury powietrza w rejonach Arktycznych w latach 1957 – 2014. XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, Polska, 13.05.2016. Książka abstraktów, s. 12. Available online: http://www.iopan.gda.pl/Ksiazka_abstraktow.pdf

Attended conferences:

International Sopot Youth Conference, 20.05.2016, Sopot, Poland.
Poster: Aniśkiewicz. P., Stramska M., The differences of atmoshperic conditions between fjords: Porsanger, Hornsund and Kongsfjord.

XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii I Klimatologii Polarnej, 13.05.2016, Sopot, Poland.
Oral presentation: Aniśkiewicz P., Stramska M. Zmienność warunków meteorologicznych w wewnętrznej i zewnętrznej części fiordu Porsanger oraz analiza trendów zmian temperatury powietrza w rejonach Arktycznych w latach 1957 – 2014.

IX Konferencja Młodych Naukowców, 05.12.2015, Kraków, Poland.
Oral presentation: Walidacja formuł zalewania plaży na polskim wybrzeżu.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

 

Comments are closed.