Mikołaj Mazurkiewicz

mikolaj_mazurkiewicz

Mikołaj Mazurkiewicz

.

PhD thesis title:

„Rozkłady wielkościowe w makrozoobentosie Arktycznym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne” / „Size spectra in Arctic macrozoobenthos in response to climate change”

Supervisors:

  • Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, prof. IO PAN
  • Dr Joanna Legeżyńska

Contact: mikolaj@iopan.pl

.

Achievements:

  • 04-16.01.2015. cruise onboard r/v Helmer Hanssen – Marine Night project.

Research projects:

PhD project is a part of a Polish-Nowegian project DWARF – „Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?”

Publications:

Mazurkiewicz M., Górska B., Jankowska E., Włodarska-Kowalczuk M. 2016. Assessment of nematode biomass in marine sediments: A semi-automated image analysis method. Limnol. Oceanogr. Methods (Online First)

Włodarska-Kowalczuk M., Mazurkiewicz M., Jankowska E., Kotwicki L., Damrat M., Zajączkowski M. 2016. Effects of fluvial discharges on meiobenthic and macrobenthic variability in the Vistula River prodelta (Baltic Sea). Journal of Marine Systems 157: 135-146.

Majaneva S., Peeken I, Choy E., David C., Degen R., Górska B., Jørgensen L., Kirievskaya D., Mazurkiewicz M., Narcy F., Richard J., Rastrick S., Kędra M., Berge J., Bluhm B. 2015. Arctic Biodiversity – Marine Biodiversity: From Individuals to Pan-Arctic. Arctic in Rapid Transition Priority Sheets – Future Directions of Arctic Sciences. DOI: 10.2312/ART.0329.18148

Conference abstracts:

Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Renaud P. 2016. Arctic benthic biomass size spectra in response to climate changes. In: Skreczko S. et al. (Eds.) 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, 31.08-02.09.2016: 45.

Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M. 2015. Wpływ czynników środowiskowych związanych z dostawą materiału przez Wisłę na skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce Gdańskiej. W: Streszczenia posterów prezentowanych na konferencji, Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego: 1-6. Wydawnictwo Oceanologii PAN, Sopot.

Mazurkiewicz M. 2014. DWARF – Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?” – a Polish-Norwegian Research Project. W: ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System, 21-24 Oct 2014 Plouzané (France), Book of Abstracts – Plennary Sessions: 33.

Attended conferences:

51st European Marine Biology Symposium, Rodos, Grecja, 26-30.09.2016.
Referat: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M., Góska B. Assessment of climate change impact on size structure of benthic communities.

9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, Poland, 31.08-02.09.2016.
Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Renaud P. 2016. Arctic benthic biomass size spectra in response to climate changes.

Ocean Science Meeting 2016, New Orlean, USA, 21-26.02.2016.
Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Renaud P. Prediction of changes in Arctic benthic ecosystems on the basis of large-scale study of Benthic Biomass Size Spectra.

Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego, 14-16.10.2015.
Poster: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M. Wpływ czynników środowiskowych związanych z dostawą materiału przez Wisłę na skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce Gdańskiej.

XI Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, Sopot,  Poland, 24.10.2014.
Poster: Mazurkiewicz M., Damrat M., Włodarska – Kowalczuk M. Czynniki środowiskowe kontrolujące skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.