Anna Pouch

PhD thesis title:

„Obieg zanieczyszczeń w Arktyce” / „Cycling of contaminants in the Arctic”

Supervisors:

  • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof.IO PAN
  • Dr Agata Zaborska

Contat:

Research projects:

Polesh National Science Center project OPUS 9 “Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu” (leader: dr Agata Zaborska, IO PAN)

Projekt wykonania badań i prac modelowych dna i brzegu morskiego w okolicy molo w Sopocie, realizowany w roku 2016 na zlecenie Urzędu Miasta Sopot (nr 257/Fn/16)
Publications:

Pouch A., Zaborska A. 2015. Climate change influence on migration of contaminants in the Arctic Marine environment. In: Zieliński T. et al. (Eds.) Impact of Climate Changes on Marine Environments. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences: 75-90.

Conference abstracts:

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. SETAC Europe 26th Annual Meeting, Abstract Book: 392.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, 31st August – 2nd September 2016. Book of Abstracts: 53.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected POPs in the Arctic fjords sediments. Youmares 7. Conference Proceedings: 119.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Rozmieszczenie i pochodzenie wybranych PCB i WWA w osadach fiordów arktycznych. In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 236.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. The fate of PCBs in the Arctic marine ecosystem. Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Spain, 22-27.02.2015.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Los PCB w ekosystemach arktycznych. W: Zaborska A. (Red.). XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Abstrakty: 41.

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Distribution of selected POPs in the Arctic fjord sediments. Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norway, 18-24.09.2015.

Attended conferences:

GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, Poland, 31.08-2.09.2016.
Presentation: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments.

Youmares 7, Hamburg, Germany, 11-12.09.2016.
Presentation: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Distribution and origin of selected POPs in the Arctic fjords sediments.

XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, Poland, 8-11.06.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Rozmieszczenie i pochodzenie wybranych PCB i WWA w osadach fiordów arktycznych.

SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, France, 22-26.05.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments.

XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, Poland, 24.10.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Los PCB w ekosystemach arktycznych.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norway, 18-24.09.2015.
Presentation: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. Distribution of selected POPs in the Arctic fjord sediments.

Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Spain, 22-27.02.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. The fate of PCBs in the Arctic marine ecosystem.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.