Szymon Kosecki

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego Spitsbergenu” / „Application of numerical modeling in investigations of changes in the ecosystem of West Spitsbergen fjords”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. IO PAN
  • Dr Jaromir Jakacki

Kontakt: 

Publikacje:

Markuszewski P., Kosecki S., Petelski T. 2016. Sea spray aerosol fluxes in the Baltic Sea region: Comparison of the WAM model with measurements. Estuarine, Coastal and Shelf Science (in press)

Abstrakty konferencyjne:

Kosecki S., Dzierzbicka-Głowacka L. 2016. Numerical modeling experiments of coastal upwelling at the field of Arctic fjords. The EGU General Assembly 2016, 17th – 22th April 2016. Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-15807-1

Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S., Sundfjord A. 2015. The Hornsund fjord – modeling of the general circulation, heat exchange and water masses transport. The EGU General Assembly 2015. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-11253.

Udział w konferencjach:

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016.
Poster: Kosecki S., Dzierzbicka-Głowacka L., Cisek M. Numerical modeling experiments of coastal upwelling at the field of Arctic fjords.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.