Mikołaj Mazurkiewicz

mikolaj_mazurkiewicz

Mikołaj Mazurkiewicz

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Rozkłady wielkościowe w makrozoobentosie Arktycznym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne” / „Size spectra in Arctic macrozoobenthos in response to climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, prof. IO PAN
  • Dr Joanna Legeżyńska

Kontakt: mikolaj@iopan.pl

.

Osiągnięcia:

  • Mazurkiewicz M., Damrat M., Włodarska – Kowalczuk M., 2014. Czynniki środowiskowe kontrolujące skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły. XI Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, Sopot,  24.10.2014. – poster
  • Mazurkiewicz M., Górska B., Włodarska – Kowalczuk M., 2014. DWARF – Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna? – A Polish – Norwegian Research Project. Arctic in Rapid Transition (ART) science workshop. ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System: towards future research priorities, Plouzané, Francja . 21 – 24.10.2014. – prezentacja ustna
  • 04-16.01.2015. Udział w rejsie po Morzu Grenlandzkim oraz fiordach Zachodniego Spitsbergenu na pokładzie r/v Helmer Hanssen w ramach drugiej kampanii terenowej norweskiego projektu Marine Night (część projektu Mare incognitum). Zbiór prób meio- oraz makrozoobentosu i osadów na potrzeby badań realizowanych w projekcie przez naukowców z Zakładu Ekologii Morza IO PAN oraz na potrzeby własnego doktoratu.

Projekty badawcze:

Praca doktorska realizowana w ramach polsko – norweskigo projektu DWARF – „Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?”

Publikacje:

Mazurkiewicz M., Górska B., Jankowska E., Włodarska-Kowalczuk M. 2016. Assessment of nematode biomass in marine sediments: A semi-automated image analysis method. Limnol. Oceanogr. Methods (Online First)

Włodarska-Kowalczuk M., Mazurkiewicz M., Jankowska E., Kotwicki L., Damrat M., Zajączkowski M. 2016. Effects of fluvial discharges on meiobenthic and macrobenthic variability in the Vistula River prodelta (Baltic Sea). Journal of Marine Systems 157: 135-146.

Majaneva S., Peeken I, Choy E., David C., Degen R., Górska B., Jørgensen L., Kirievskaya D., Mazurkiewicz M., Narcy F., Richard J., Rastrick S., Kędra M., Berge J., Bluhm B. 2015. Arctic Biodiversity – Marine Biodiversity: From Individuals to Pan-Arctic. Arctic in Rapid Transition Priority Sheets – Future Directions of Arctic Sciences. DOI: 10.2312/ART.0329.18148

Abstrakty konferencyjne:

Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Renaud P. 2016. Arctic benthic biomass size spectra in response to climate changes. W: Skreczko S. et al. (Red.) 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, 31.08-02.09.2016: 45.

Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M. 2015. Wpływ czynników środowiskowych związanych z dostawą materiału przez Wisłę na skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce Gdańskiej. W: Streszczenia posterów prezentowanych na konferencji, Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego: 1-6. Wydawnictwo Oceanologii PAN, Sopot.

Mazurkiewicz M. 2014. DWARF – Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?” – a Polish-Norwegian Research Project. W: ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System, 21-24 Oct 2014 Plouzané (France), Book of Abstracts – Plennary Sessions: 33.
Udział w konferencjach:

51st European Marine Biology Symposium, Rodos, Grecja, 26-30.09.2016.
Referat: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M., Góska B. Assessment of climate change impact on size structure of benthic communities.

9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, 31.08-02.09.2016.
Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Renaud P. 2016. Arctic benthic biomass size spectra in response to climate changes.

Ocean Science Meeting 2016, Nowy Orlean, USA, 21-26.02.2016.
Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Renaud P. Prediction of changes in Arctic benthic ecosystems on the basis of large-scale study of Benthic Biomass Size Spectra.

Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego, 14-16.10.2015.
Poster: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M. Wpływ czynników środowiskowych związanych z dostawą materiału przez Wisłę na skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce Gdańskiej.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.