Magdalena Krajewska (Lawręc)

Magdalena_Lawrec

Magdalena Krajewska

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Karotenoidy w morskich osadach dennych jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku” / „Carotenoids in marine bottom sediments as markers of processes taking place in marine environment”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
  • Dr Małgorzata Szymczak-Żyła

Kontakt: mlawrec@iopan.gda.pl

Osiągnięcia

  • Nagroda za najlepszy poster, XII Konferencja ,,Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego’’, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, 21.10.2016
  • 07.2014 r. – ukończenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (wyróżnienie- otrzymanie złotej odznaki absolwenta PG). Temat pracy dyplomowej: ,,Wykorzystanie techniki HPLC-DAD, HLPC-MS, HPLC-MS/MS oraz HPLC-Q-TOF w analizie zawartości kofeiny w różnych produktach spożywczych. Analiza zalet i wad poszczególnych technik’’ – PG 2014, promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot- Wasik
  • 10.2014 r. – rozpoczęcie pracy w Pracowni Chemicznych Zanieczyszczeń Morza IO PAN (http://www.iopan.gda.pl/MarPoLab/index.html). Tematyka badawcza Pracowni: zanieczyszczenia organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory chlorowcopochodne (PCBs), związki cynoorganiczne (OTs), nonylofenole (NPs)), eutrofizacja, pigmenty jako markery różnych procesów zachodzących w środowisku morskim, np.: produkcji pierwotnej, zmian populacji planktonowych, szybkości sedymentacji, zmian klimatu.

Projekty badawcze:

CLISED (Climate Change Impact on Ecosystem Health- Marine Sediment Indicators), projekt polsko-norweski, 2014-2017 – wykonawca; praca doktorska wykonywana cześciowo w ramach projektu.

Kierownik projektu Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach (CLIP), NCN PRELUDIUM 11, nr 2016/21/N/ST10/03240

Rejsy:

Na pokładzie r/v Oceania, pobieranie próbek osadów powierzchniowych w fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Kongsfjord, Adventfjord, Raudfjord), 26.07-14.08.2017

Na pokładzie r/v Oceania – pobieranie próbek osadów powierzchniowych, wody i planktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Kongsfjord, Adventfjord) – 24.07- 12.08. 2016

Publikacje:

Krajewska, M., Szymczak-Żyła, M., Kowalewska, G. 2017. Algal pigments in Hornsund (Svalbard) sediments as biomarkers of Arctic productivity and environmental conditionsPolish Polar Research 38(4): 423-443. DOI: 10.1515/popore-2017-0025

Krajewska, M., Szymczak-Żyła, M., Kowalewska, G. 2017. Carotenoid determination in recent marine sediments – practical problems during sample preparation and HPLC analysis. Current Chemistry Letters 6: 91–104

Szymczak- Żyła M., Krajewska M., Winogradow A., Zaborska A., Breedveld G.D., Kowalewska G. 2017. Tracking trends in eutrophication based on pigments in recent coastal sediments. Oceanologia 59(1): 1-17, DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceano.2016.08.003

Krajewska M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. 2016. Pigments in Arctic sediments – markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions? Polar Biology

Krajewska M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoid analysis in recent sediments from a eutrophic marine area- practical problems. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017, Wiedeń, Austria, 23-28.04.2-17
Poster: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments- useful markers of environmental conditions in the pastGeophysical Research Abstracts 19: EGU2017-19359-1

Arctic Science Summit Week 2017, Praga, Czechy, 31.03-7.04.2017
Referat: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Pigments in sediments – a useful tool for studying environmental conditions in arctic regions. Abstract Book: 2017.

Kowalewska G., Szymczak-Żyła M. Krajewska M., Filipkowska A., Lubecki L., Mazur-Marzec H., Witak M., Cegłowska M., Ciesielski T. M., Ardelan M. V., Jenssen B. M., Breedveld G. D., Oen A. M., Goslar T. Climate warming today and in the past in the Southern Baltic and Norwegian coast area – a multiproxy study. ASLO 2017 „From the Mountains to the Sea, Honolulu, Hawaii, 26.02-3.03.2017

XII Konferencja ,,Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego’’, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, 21.10.2016
Poster: Czy pigmenty w osadach arktycznego fiordu mogą być dobrymi markerami produkcji pierwotnej, składu gatunkowego fitoplanktonu i warunków środowiskowych? [NAGRODA ZA NAJLEPSZY POSTER]

The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Gdańsk, 12-16.09.2016.
Referat: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments as eutrophication and climate proxies. Abstract Volume & Field Trip Guidebook, 42.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Referat: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Pigments in Arctic fjord (Hornsund, Svalbard) sediments: useful markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 63-64.

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, Polska, 22-25.06.2015.
Poster: Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in recent sediments of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea).

ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, UK, 6-9.09.2015.
Poster: Lawręc M., Kowalewska G., Szymczak- Żyła M. Carotenoids or chlorophylls- which are better biomass indicators?
Poster: Szymczak-Żyła M., Kowalewska G., Filipkowska A., Lubecko L., Lawręc M., Zaborska A., Winogradow A. 2015. Chloropigment proxies in recent sediments – comparison of the Gulf of Gdansk and Drammen/Oslofjord (Norway).

XI Konferencja Sekcji Chemii Morza KMB PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, Polska, 24.10.2015.
Referat: Krajewska M., Kot-Wasik A. Kofeina w środowisku wodnym.

Kowalewska G., Mazur-Marzec H., Breedveld G.D., Ciesielski T.M., Filipkowska A., Szymczak-Żyła M., Lubecki L., Lawręc M., Oen A.M.P. 2015. Marine sediment indicators in the Gulf of Gdansk and Oslofjord, SedNet, Kraków, Polska, 23-26.09.2015.

 

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy, StatSoft Polska, Kraków, 11-12.01.2016

Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

Członek komitetu naukowego International Sopot Youth Conference 2017 „Where the World is Heading, Part I: Live by the Sea”, Sopot, 26.05.2017

Członek komitetu organizacyjnego XII Konferencji ,,Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego’’ organizowanej przez Sekcję Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, 21.10.2016

Zainteresowania:

  • Naukowe: pigmenty w osadach jako wskaźniki stanu środowiska, eutrofizacja, nowoczesne techniki analityczne
  • Pozostałe: literatura (powieści kryminalne), kulinaria, olfaktologia
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.