Magdalena Krajewska (Lawręc)

Magdalena_Lawrec

Magdalena Krajewska

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Karotenoidy w morskich osadach dennych jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku” / „Carotenoids in marine bottom sediments as markers of processes taking place in marine environment”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
  • Dr Małgorzata Szymczak-Żyła

Kontakt: mlawrec@iopan.gda.pl

Osiągnięcia

  • 07.2014 r. – ukończenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (wyróżnienie- otrzymanie złotej odznaki absolwenta PG). Temat pracy dyplomowej: ,,Wykorzystanie techniki HPLC-DAD, HLPC-MS, HPLC-MS/MS oraz HPLC-Q-TOF w analizie zawartości kofeiny w różnych produktach spożywczych. Analiza zalet i wad poszczególnych technik’’ – PG 2014, promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot- Wasik
  • 10.2014 r. – rozpoczęcie pracy w Pracowni Chemicznych Zanieczyszczeń Morza IO PAN (http://www.iopan.gda.pl/MarPoLab/index.html). Tematyka badawcza Pracowni: zanieczyszczenia organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory chlorowcopochodne (PCBs), związki cynoorganiczne (OTs), nonylofenole (NPs)), eutrofizacja, pigmenty jako markery różnych procesów zachodzących w środowisku morskim, np.: produkcji pierwotnej, zmian populacji planktonowych, szybkości sedymentacji, zmian klimatu.

Projekty badawcze:

CLISED (Climate Change Impact on Ecosystem Health- Marine Sediment Indicators), projekt polsko-norweski, 2014-2017 – wykonawca; praca doktorska wykonywana cześciowo w ramach projektu.

Publikacje:

Szymczak- Żyła M., Krajewska M., Winogradow A., Zaborska A., Breedveld G.D., Kowalewska G. 2017. Tracking trends in eutrophication based on pigments in recent coastal sediments. Oceanologia

Krajewska M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. 2016. Pigments in Arctic sediments- markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions? Polar Biology

Krajewska M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoid analysis in recent sediments from a eutrophic marine area- practical problems. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies
Abstrakty konferencyjne:

Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments as eutrophication and climate proxies. The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, 12th- 16th September 2016. Abstract Volume & Field Trip Guidebook, 42.

Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. 2016. Pigments in Arctic fjord (Hornsund, Svalbard) sediments: useful markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 63-64.

Lawręc M., Kot-Wasik A. 2015. Kofeina w środowisku wodnym. Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, XI Konferencja Sekcji Chemii Morza, KMB, PAN, Sopot, Polska, 24.10.2015.

Kowalewska G., Mazur-Marzec H., Breedveld G.D., Ciesielski T.M., Filipkowska A., Szymczak-Żyła M., Lubecki L., Lawręc M., Oen A.M.P. 2015. Marine sediment indicators in the Gulf of Gdansk and Oslofjord, SedNet, Kraków, Polska, 23-26.09.2015.

Lawręc M., Kowalewska G., Szymczak- Żyła M. 2015. Carotenoids or chlorophylls- which are better biomass indicators? ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, UK, 6-9.09.2015.

Szymczak-Żyła M., Kowalewska G., Filipkowska A., Lubecko L., Lawręc M., Zaborska A., Winogradow A. 2015. Chloropigment proxies in recent sediments – comparison of the Gulf of Gdansk and Drammen/Oslofjord (Norway). ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, UK, 6-9.09.2015.

Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. 2015. Carotenoids in recent sediments of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea). 31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, Polska, 22-25.06.2015
Udział w konferencjach:

The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Gdańsk, 12-16.09.2016.
Referat: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments as eutrophication and climate proxies.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Referat: Lawręc M., Szymczak- Żyła M., Kowalewska G. Pigments in Arctic fjord (Hornsund, Svalbard) sediments: useful markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions.

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, Polska, 22-25.06.2015.
Poster: Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in recent sediments of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea).

ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, UK, 6-9.09.2015.
Poster: Lawręc M., Kowalewska G., Szymczak- Żyła M. Carotenoids or chlorophylls- which are better biomass indicators?

XI Konferencja Sekcji Chemii Morza KMB PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, Polska, 24.10.2015.
Referat: Kot-Wasik A. Kofeina w środowisku wodnym.

Zainteresowania:

  • Naukowe: pigmenty w osadach jako wskaźniki stanu środowiska, eutrofizacja, nowoczesne techniki analityczne
  • Pozostałe: literatura (powieści kryminalne), kulinaria, olfaktologia
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.