Magdalena Gwizdała

magdalena_gwizdala

Magdalena Gwizdała

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

Zastosowanie własności magnetycznych osadów dennych zatoki Nottinghambukta do jakościowej analizy egzaracji lodowca Werenskiolda. (SW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen)” / „Magnetic properties of bottom sediments of the Nottinghambukta as a tool to qualitative analysis of egzaration of the Werenskiold Glacier. (SW part of Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen)

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska
  • Dr hab. Leszek Łęczyński, prof.UG

Kontakt: mgwizdala@igf.edu.pl, tel.: 22 69 15 905

.

Doświadczenie zawodowe:

  • 06.10.2014-06.02.2015 –Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Geologia stosowana” na kierunku Geologia w Uniwersytecie Gdańskim
  • 09.2009/08.2011 –Wolontariat w Fokarium Stacji Morskiej IO UG w Helu

Kursy i szkolenia:

  • 03-07.03.2015 – Szkolenie z bezpiecznego poruszania się w górach i na lodowcach organizowane w Hali Gąsienicowej w Tatrach
  • 17-21.11.2014 –  Warsztaty komunikacji naukowej organizowane w ramach Centrum GeoPlanet
  • 02-06.2011 – Kurs „Mapy i GIS” organizowany przez Centrum GIS WOiG UG

Publikacje:

Gwizdała, M., Jeleńska, M., Łęczyński, L. 2016. Magnetometry as a Tool to Estimate the Pollution of Marine Environment Around Small Shipwrecks (Gulf of Gdańsk) – Preliminary Results. Acta Geophysysica Polonica 64: 1691-1702.

Abstrakty konferencyjne:

Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L. 2016. Zależność podatności magnetycznej od rozkładu uzierniania osadów glacjalno-morskich (SW Spitsbergen) – wyniki wstępne. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 41-42.

Kusza G., Łęczyński L., Gwizdała M., Gajek G., Franczak Ł., Gonet T. 2016. Analiza zmienności podatności magnetycznej gleb w rejonie wybranych polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 59-60.

Kusza G., Łęczyński L., Zagórski P., Bartmiński P., Plak A., Gwizdała M. 2016. Zróżnicowanie własności magnetycznych osadów fiordu Recherche (Spitsbergen) i ich zależność od cech granulometrycznych i warunków depozycji. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 61-62.

Wojtasik B., Łęczyński L., Gwizdała M., Gonet T. 2016. Zróżnicowanie warunków ekologicznych zatoki Nottingham, SW Svalbard. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 264-265.

Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L. 2016. Magnetometry as a tool to estimate the pollution of marine environment around the small shipwrecks (Gulf of Gdańsk). The EGU General Assembly 2016, 17th – 22th April 2016. Geophysical Research Abstracts 18, EGU2016-889.

Udział w konferencjach:

15th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Dinant, Belgia, 21-27.08.2016.
Referat: M. Gwizdała , M. Jeleńska, L. Łęczyński. Magnetic properties of surface sediments around small shipwrecks (Munin and Abille) in relation to heavy metals contamination.
Poster: M. Gwizdała, L. Łęczyński, M. Jeleńska. Application of magnetic method to study Werenskioldbreen recession (SW Spitsbergen) – preliminary results.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Refera: M. Gwizdała, M. Jeleńska, L. Łęczyński, 2016. Zależność podatności magnetycznej od rozkładu uziarnienia osadów glacjalno-morskich (SW Spitsbergen) – wyniki wstępne.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016.
Poster: M. Gwizdała, M. Jeleńska, L. Łęczyński, Magnetometry as a tool to estimate the pollution of marine environment around the small shipwrecks (Gulf of Gdańsk).

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015
Referat: Gwizdała M., Kusza G., Zagórski P., Łęczyński L., Bartmiński P., Plak A. Magnetic susceptibility of seabed sediments in the region of Bellsund fjord (Spitsbergen)

Zainteresowania:

  • Geologia morza, magnetyzm środowiskowy, ssaki morskie, literatura współczesna
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.