Katarzyna Koziorowska

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Pochodzenie, rozmieszczenie i właściwości materii organicznej w Arktyce-badania modelowe i eksperymentalne” / „The origins, distribution and properties of organic matter in the Arctic experimental and modelling approach”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
  • Dr Karol Kuliński

Kontakt:

Projekty badawcze:

Kierownik projektu Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosforu w osadach dennych dwóch fiordów Zachodniego Spitsbergenu (Hornsund i Kongsfiord). NCN PRELUDIUM 10, nr 2015/19/N/ST10/01652

Udział w rejsach:

Rejs badawczy na obszarze Morza Bałtyckiego (listopad 2016)

Publikacje:

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2017. Distribution and origin of inorganic and organic carbon in the sediments of Kongsfjorden, northwest Spitsbergen, European Arctic. Continental Shelf Research 150: 27-35, DOI: https://doi.org/10.1016/j.csr.2017.08.023

Pawłowska J., Łącka M., Kucharska M., Szymańska N., Koziorowska K., Kuliński K., Zajączkowski M. 2017. Benthic foraminifera contribution to fjord modern carbon pools: A seasonal study in Adventfjorden, SpitsbergenGeobiology 15(5): 704-714, DOI: https://doi.org/10.1111/gbi.12242

Szymczycha B., Winogradow A., Kuliński K., Koziorowska K., Pempkowiak J. 2017. Diurnal and seasonal DOC and POC variability in the land-locked sea. Oceanologia 59 (3), 379-388

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Sedimentary organic matter in two Spitsbergen fjords: terrestrial and marine contribution based on carbon and nitrogen contents and stable isotopes composition. Continental Shelf Research 113: 38-46.

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Accuracy and precision of selected analytical methods used in marine geochemical studies. Inżynieria Morska i Geotechnika 3: 123-129.

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Goldshmidt Conference 2017, Paryż, Francja, 13-18.08.2017
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. Distribution and origin of inorganic and organic carbon in the sediments of Kongsfjord (European Arctic).

ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting, Honolulu, Hawai, 26.02-03.03.2017
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2017. Inorganic and organic carbon budget in sediments of high Arctic fjords. Abstract ID: 28879.

Kulinski K., Schneider B., Szymczycha B., Hammer K., Winogradow A., Stokowski M., Koziorowska K. 2017. Structure and functioning of the acid-base system in the Baltic Sea. The 11th Baltic Sea Science Congress, 12th – 16th June 2017. Book of Abstracts, 163

Szymczycha B., Winogradow A., Kuliński K., Koziorowska K., and Pempkowiak J. 2017. Seasonal and diurnal variability of POC and DOC concentrations in the Baltic Sea. The 11th Baltic Sea Science Congress, 12th – 16th June 2017. Book of Abstracts, 161

Winogradow A., Szymczycha B., Koziorowska K., Stokowski M., Kuliński K., Pempkowiak J. 2017. Stable carbon isotopic signatures of the Baltic organic matter – revisited. Constraints related to the origin, season, area and depth. The 11th Baltic Sea Science Congress, 12th – 16th June 2017. Book of Abstracts, 12.

I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017, Sopot, 19-20.10.2016
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. Stężenie i pochodzenie organicznego i nieorganicznego węgla w osadach dennych Kongsfjordu (Spitsbergen).

ECSA 56, Bremen, Niemcy, 4-7.09.2016
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak. 2016. The influence of global warming on organic matter cycling in high Arctic fjords. ECSA 56. Downloadable Abstract Book: Oral Abstracts, 02.52

Goldschmidt Conference, Yokohama, Japonia, 26.06-1.07.2016.
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Bottom sediments of high Arctic fjords as an indicator of climate changes. Goldschmidt Conference Abstract, 1602

Kuliński K., Schneider B., Szymczycha B., Hammer K., Winogradow A., Stokowski M., Koziorowska K. 2016. Peculiarities of the Baltic Sea acid-base system. International Baltic Earth Secretariat Publication 9: 42-43.

EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12 – 17.04.2015.
Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2015. The spatial variability of organic carbon concentrations, C/N ratios and δ13C in surface sediments of two high Arctic fjords (Spitsbergen).  Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-9618.

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2015. Znaczenie obiegu węgla w rejonie Arktyki. W: Zaborska A. (Red.). XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Abstrakty: 33-34.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. Sedimentary organic matter in two contrasting Arctic fjords: terrestrial and marine contribution based on elemental and stable isotopes composition and content.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015.
Poster: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. The spatial variability of organic carbon concentrations, C/N ratios and δ13C in surface sediments of two high Arctic fjords (Spitsbergen).

Warsztaty, kursy, szkolenia:

STATISTICA kurs podstawowy (11-12.01.2016)

Członkostwo w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

Członek Young Scientific Committee podczas International Sopot Youth Conference 2017, 26.05.2017 Sopot

Członek komitetu organizacyjnego podczas XII Konferencji “Chemia, geochemia I ochrona środowiska morskiego”, 26.10.2016, Sopot

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.