Katarzyna Koziorowska

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Pochodzenie, rozmieszczenie i właściwości materii organicznej w Arktyce-badania modelowe i eksperymentalne” / „The origins, distribution and properties of organic matter in the Arctic experimental and modelling approach”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
  • Dr Karol Kuliński

Kontakt:

Projekty badawcze:

Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosforu w osadach dennych dwóch fiordów Zachodniego Spitsbergenu (Hornsund i Kongsfiord). NCN PRELUDIUM 2015/19/N/ST10/01652 – kierownik
Publikacje:

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Sedimentary organic matter in two Spitsbergen fjords: terrestrial and marine contribution based on carbon and nitrogen contents and stable isotopes composition. Continental Shelf Research 113: 38-46.

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Accuracy and precision of selected analytical methods used in marine geochemical studies. Inżynieria Morska i Geotechnika 3: 123-129.
Abstrakty konferencyjne:

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2016. Bottom sediments of high Arctic fjords as an indicator of climate changes. Goldschmidt Conference Abstract, 1602

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak. 2016. The influence of global warming on organic matter cycling in high Arctic fjords. ECSA 56. Downloadable Abstract Book: Oral Abstracts, 02.52

Kuliński K., Schneider B., Szymczycha B., Hammer Karoline., Winogradow A., Stokowski M., Koziorowska K. 2016. Peculiarities of the Baltic Sea acid-base system. International Baltic Earth Secretariat Publication 9: 42-43.

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2015. The spatial variability of organic carbon concentrations, C/N ratios and δ13C in surface sediments of two high Arctic fjords (Spitsbergen). The EGU General Assembly 2015. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-9618.

Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. 2015. Znaczenie obiegu węgla w rejonie Arktyki. W: Zaborska A. (Red.). XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Abstrakty: 33-34.
Udział w konferencjach:

ECSA 56, Bremen, Niemcy, 4-7.09.2016
Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. The influence of global warming on organic matter cycling in high Arctic fjords.

Goldschmidt Conference, Yokohama, Japonia, 26.06-1.07.2016.
Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. Bottom sediments of high Arctic fjords as an indicator of climate changes.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. Sedimentary organic matter in two contrasting Arctic fjords: terrestrial and marine contribution based on elemental and stable isotopes composition and content.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015.
Poster: Koziorowska K., Kuliński K., Pempkowiak J. The spatial variability of organic carbon concentrations, C/N ratios and δ13C in surface sediments of two high Arctic fjords (Spitsbergen).

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.