Katarzyna Dudzisz

kasia_dudzisz

Katarzyna Dudzisz

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Badania paleomagnetyczne i rock-magnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard” / „Palaeomagnetic and rock-magnetic investigations of Triassic rocks from Svalbad Archipelago”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Rafał Szaniawski, prof. PAN
  • Dr Krzysztof Michalski

Kontakt: kdudzisz@igf.edu.pl

 

Osiągnięcia:

  • AGU Student Travel Grant na konferencję AGU Fall Meeting 2017, New Orlean, USA
  • Nagroda IAGA Young Scientist Award 2017 dla młodych obiecujących naukowców, prezentujących wyniki swoich badań na konferencjach co-sponsorowanych przez IAGA
  • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2017
  • Uzyskanie nagrody za najlepszą prezentację studencką na konferencji 15th Castle Meeting Paleo, Rock and Environmental Magnetism, 21-27.08.2016, Dinant, Belgia
  • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2016
  • udział w konferencji  w ramach VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Bukowina Tatrzańska, prezentacja ustna „Heavy metals content in marine sediments of the Southern Baltic Sea and their mineral association”, październik 2011
  • udział w międzynarodowej konferencji GOLDSCHMIDT, Praga, poster „Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content”, lipiec 2011
  • udział w rejsie badawczym po Bałtyku na statku Oceania w ramach projektu badawczego prowadzonego przy współpracy IO PAN w Sopocie, kwiecień 2010

Udział w projektach badawczych:

Trias North – Reconstructing the Triassic northern Barents shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults (RCN no. 234152) – wykonywanie badań paleo- i rock-magnetycznych wraz z ich analizą i interpretacją w ramach projektu

Publikacje:

Dudzisz K., Michalski K., Szaniawski R., Nejbert K., Manby G. 2018. Palaeomagnetic, rock-magnetic and mineralogical investigations of the Lower Triassic Vardebukta Formation from the southern part of the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt. Geological Magazine, First View, DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756817001145

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Chadima M. 2018. Rock magnetism and magnetic fabric of the Triassic rocks from the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt and its foreland. Tectonophysics 728–729: 104-118, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.02.007

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Application of the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to studies of the tectonic evolution of the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt. Polar Research 35(1), 31683, 1–12, DOI: 10.3402/polar.v35.31683

Dudzisz, K. Szaniawski, R. Michalski, K. Krajewski, K. 2015. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results. Conference paper, XVIth International Conference of Young Geologists Her’lany 2015. Geology, Geophysics and Environment 41(1): 68, DOI: 10.7494/geol.2015.41.1.68

Udział w konferencjach, abstrakty:

IAMAS-IAPSO-IAGA General Assembly 2017. Cape Town, South Africa, 27.08-01.09.2017
Referat: K. Dudzisz, A.M. Hirt, R. Szaniawski, K, Michalski, Low- and high-field AMS of the Early Triassic rocks from Spitsbergen.

EGU General Assembly 2017, Wiedeń, Austria, 8-13.04.2017
Referat: Szaniawski R., Michalski K., Manby G., 2017. Rock-magnetic and AMS studies of the Early Triassic rocks from Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-1334-2

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and paleomagnetic results from Lower Triassic sequence of West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt – case study. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-343

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, Finlandia, 12-16.01.2016.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Trialing the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to determine the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt Palaeostress pattern. W: S. Staboulis, T. Karvonen, A. Kujanapää (Red.) Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: 274-275

15th Castle Meeting „New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism”, Dinant, Belgia, 21-27.08.2016.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. Paleo – and rock-magnetism of the Lower Triassic rocks from the Hornsund – Sørkapp area, Spitsbergen.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski. Magnetic properties of Early Triassic rocks of Hornsund area, Spitsbergen: preliminary results.

XVIth International Conference of Young Geologists (ICYG), Herlany, Słowacja, 6-9.05.2015.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski K., Michalski K., Krajewski K. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results.

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji:

Udział w pracach zespołu organizacyjnego konferencji 16th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (10-16.06.2018) oraz warsztatów „Short course on rock magnetism applied to structural geology” (7-10.06.2018)

Warsztaty, kursy, szkolenia:

3rd IAGA Summer School 2017, South African National Space Agency (SANSA), Hermanus, South Africa, 20-26.08.2017

Warsztaty naukowe „Metody magnetyczne i niemagnetyczne rozpoznawania frakcji magnetycznych w paleomagnetyzmie i magnetyzmie środowiskowym”, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny, 25-27.05.2017
Prezentacja: „Badania paleomagnetyczne i petromagnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard”

Staż w Laboratory for Natural Magnetism, ETH Zurich, 30.01-10.02.2017, szkolenie w zakresie pomiarów i interpretacji danych uzyskanych z torque magnetometry oraz analiz FORC.

Warsztaty geologiczno-paleomagnetyczne w rejonie zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Bellsund), 27.07-09.08.2016

Szkolenie z obsługi instrumentów do pomiarów własności magnetycznych, laboratorium firmy Agico.com, 26.06-01.07.2016, Brno, Czechy

Szkolenie internetowe: EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych, 18.02.2016

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 11.12.2015

Certyfikat TOEIC z języka angielskiego

Popularyzacja nauki:

Udział w organizacji stoiska Geoplanet w ramach 21 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 3 czerwca 2017, autorstwo projektu i stoiska naukowego „Wędrówki kontynentów”

Prace w komitecie zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 11-12.02.2017, Warszawa

 

Juror zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 6- 7.02.2016, Warszawa

Prowadzenie warsztatów magnetycznych dla studentów geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2016/2017)

Prowadzenie zajęć dla wycieczek szkolnych w ramach projektu EDUSCIENCE (2015/2016)

Zainteresowania:

mineralogia, turystyka górska i zagraniczna, literatura historyczna

.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.