Katarzyna Dudzisz

kasia_dudzisz

Katarzyna Dudzisz

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Badania paleomagnetyczne i rock-magnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard” / „Palaeomagnetic and rock-magnetic investigations of Triassic rocks from Svalbad Archipelago”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Rafał Szaniawski, prof. PAN
  • Dr Krzysztof Michalski

Kontakt: kdudzisz@igf.edu.pl

 

Osiągnięcia:

  • IV 2010 – udział w rejsie badawczym po Bałtyku na statku Oceania w ramach projektu badawczego prowadzonego przy współpracy IO PAN w Sopocie
  • VII 2011 – udział w międzynarodowej konferencji GOLDSCHMIDT, Praga, poster „Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content”
  • X 2011 – udział w konferencji  w ramach VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Bukowina Tatrzańska, prezentacja ustna „Heavy metals content in marine sediments of the Southern Baltic Sea and their mineral association”

Projekty badawcze:

Trias North – Reconstructing the Triassic northern Barents shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults (RCN no. 234152) – wykonywanie badań paleo- i rock-magnetycznych wraz z ich analizą i interpretacją w ramach projektu

 

Publikacje:

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2015. Application of the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to studies of the tectonic evolution of the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt: preliminary report. Polar Research (in press)

Abstrakty konferencyjne:

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and paleomagnetic results from Lower Triassic sequence of West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt – case study. Geophysical Research Abstracts 18, EGU2016-343

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Trialing the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to determine the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt Palaeostress pattern. W: S. Staboulis, T. Karvonen, A. Kujanapää (Red.) Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: 274-275

Dudzisz K., Szaniawski K., Michalski K., Krajewski K. 2015. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results. XVIth International Conference of Young Geologists (ICYG), 6-9.05.2015. Geology, Geophysics & Environment 41(1): 68.

Udział w konferencjach:

15th Castle Meeting „New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism”, Dinant, Belgia, 21-27.08.2016.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. Paleo – and rock-magnetism of the Lower Triassic rocks from the Hornsund – Sørkapp area, Spitsbergen.

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and paleomagnetic results from Lower Triassic sequence of West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt – case study.

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, Finlandia, 12-16.01.2016.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. Trialing the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to determine the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt Palaeostress pattern.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski. Magnetic properties of Early Triassic rocks of Hornsund area, Spitsbergen: preliminary results.

XVIth International Conference of Young Geologists (ICYG), Herlany, Słowacja, 6-9.05.2015.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski K., Michalski K., Krajewski K. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results.

Zainteresowania:

mineralogia, turystyka górska i zagraniczna, literatura historyczna

.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.