Kajetan Deja

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Rola megafauny bentosowej we fiordach Spitsbergenu” / „The role of benthic megafauna in Spitsbergen fiords”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Lech Kotwicki

Kontakt: 

Projekty badawcze:

GLAERE – Glaciers as Arctic Ecosystems Refugia – Project funded by Norwegian Funding Mechanism in 2013 nr DZP/POL-NOR/1876/2013 6th August 2013, RIS 6783, funkcja: wykonawca

projekt KADRY – udział w komitecie naukowym

Publikacje:

Węsławski J.M., Szczucka J., Głuchowska M., Ormiańczyk M., Hoppe Ł., Schmidt B., Promińska A., Kwaśniewski S., Berge J., Deja K., Fey D.P. 2016. A comparative study of the fish community in two fjords on Svalbard. Journal of Marine Systems (in press)

Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Deja K., Morata N. 2016 Do benthic meiofaunal and macrofaunal communities respond to seasonality in pelagial processes in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Spitsbergen)? Polar Biology (Online First)

Deja K., Węsławski J. M., Borszcz T., Włodarska-Kowalczuk M., Kwiatkowska P. 2015. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. Polish Polar Research

Legeżyńska J., Deja K., Włodarska-Kowalczuk M. 2015. First record of the family Dexaminidae and species Guernea (Prinassus) nordenskioldi in the west Spitsbergen fjords (Svalbard, Greenland Sea). Marine Biodiversity Records 8 (Online First)

Abstrakty konferencyjne:

Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz, T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J. M. 2015. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. 2nd International Conference POLAR CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGE IN THE LAST MILLENNIUM, 24th – 26th August 2015. Book of Abstracts: 33.

Udział w konferencjach:

2nd International Conference Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Toruń, 26.08.2015
Referat: Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz, T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J. M. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.