Joanna Ćwiąkała

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Ewolucja procesów sedymentacji morskiej w rejonie Isbjornhamny w wyniku recesji Lodowca Hansa na Spitsbergenie” / „The evolution of marine sedimentation processes as a result of the Hans Glacier recesion (Isbjørnhamna, Spitsbergen)”

Opiekunowie/promotorzy:

  • dr hab. prof. UAM Witold Sczuciński
  • Dr Mateusz Moskalik

Kontakt:

Publikacje:

Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 69(2): 27-52.

Abstrakty konferencyjne:

Ćwiąkała J., Moskalik M. 2015. Submarine features formed in the coastal zone as a result of the Hans Glacier recession and the impact of oceanographic conditions (Isbjornhamna, Hansbukta, Hornsund). In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 141.
Udział w konferencjach:

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 22–25.07.2015
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M. Submarine features formed in the coastal zone as a result of the Hans Glacier recession and the impact of oceanographic conditions (Isbjornhamna, Hansbukta, Hornsund).

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.