Joanna Ćwiąkała

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Ewolucja procesów sedymentacji morskiej w rejonie Isbjornhamny w wyniku recesji Lodowca Hansa na Spitsbergenie” / „The evolution of marine sedimentation processes as a result of the Hans Glacier recesion (Isbjørnhamna, Spitsbergen)”

Opiekunowie/promotorzy:

  • dr hab. prof. UAM Witold Sczuciński
  • Dr Mateusz Moskalik

Kontakt:

Udział w projektach badawczych:

Wykonawca (asystent terenowy) w projekcie badawczym NCN OPUS 5: Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu – analiza procesów, modelowanie i predykcja.

Publikacje:

Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Szczuciński W., Wojtysiak K., Giżejewski J. 2018. Submarine geomorphology at the front of retreating tidewater glacier Hansbreen, Hornsund Fjord, south-west Spitsbergen. Journal of Maps 14(2): 123-134; DOI: https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1441757

Ćwiąkała J., Moskalik M., Stokowski A. 2016. Spatial changes in distribution of suspended matter from the tidewater glacier in Hansbukta, Hornsund Fjord (Spitsbergen). Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: Abstracts of the 32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, 13–15 January, 2016: 236.

Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 69(2): 27-52.

Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A., 2013: Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście. In: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, II:8-16.

Ćwiąkała J. 2012. Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:26-33.

Ćwiąkała J., Gil A., 2012: Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:34-40.

Ćwiąkała J., Kramarz P. 2010. Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. In Wilczyńska-Michalik W. (Ed.): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, I:58-67.

Udział w konferencjach, abstrakty:

Arctic Science Summit Week 2017, Praga, Czechy, 3-7.04.2017
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M., Szczuciński W., The seasonal suspended particulate matter variations at the front of the tidewater glacier Hansbreen, Hornsund (Spitsbergen). The Arctic Science Summit Week, 3-7.04.2017, Book of Abstracts, 76.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research − new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny na przedpolu lodowca Hansa (Hornsund, Spitsbergen) / Seasonal changes of the suspended sediment concentration in the forefield of Hansbreen tidewater glacier (Hornsund, Spitsbergen). In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 160.
Poster: Moskalik M., Głowacki O., Ćwiąkała J., Wojtysiak K. Monitoring hydrograficzny w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Południowym Spitsbergenie / Hydrographic monitoring at the Polish Polar Station Hornsund, South Spitsbergen. In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 226.
Poster: Moskalik M., Zagórski P., Ćwiąkała J., Demczuk P., Łęczyński L. Analiza morfologii i batymetrii dna fiordu Recherche (Spitsbergen) / Terrain analysis of the Recherche Fjord bathymetry (Spitsbergen). In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 227.

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki (FInlandia), 13-15.01.2016
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M., Stokowski A. Spatial changes in distribution of suspended matter from the tidewater glacier in Hansbukta, Hornsund Fjord (Spitsbergen).

Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting. Scientific Conference & Field Workshops, 18-24.09.2015 Longyearbyen & Hornsund
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M., Submarine morphological features in the coastal zone as a result of the Hans Glacier retreat and the influence of oceanographic conditions in Hornsund (Spitsbergen, Isbjørnhamna, Hansbukta).

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 22-25.07.2015.
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M. Submarine features formed in the coastal zone as a result of the Hans Glacier recession and the impact of oceanographic conditions (Isbjornhamna, Hansbukta, Hornsund). In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 141.

35. Sympozjum Polarne, 4-7 czerwca 2014 r., Wrocław,
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M., Zagórski P. „The glacial history of the Svalbard archipelago from late Vistulian to the present time in late Holocene”,
Poster: Moskalik M., Głowacki O., Promińska A., Ćwiąkała J. „The effect of Hansbreen tidewater glaciers on the hydrography of Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard)”.

37. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, 11-14 kwietnia 2013 r., Toruń
Referat: Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A. „Rozwiązanie problemu zbioru i transportu odpadów w małym mieście za pomocą narzędzi geoinformatycznych”.

28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” (Industry and services in the development of knowledge-based economy), 3-4 grudnia 2012 r., Kraków
Referat: Ćwiąkała J., Gil A. „Interpretacja wyników monitoringu ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012”. Sesja studencka.
Referat: Ćwiąkała J. „Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004”. Sesja studencka.

27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych” (The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), 5-6 grudnia 2011 r., Kraków,
Referat: Ćwiąkała J. „Geoturystyczny Yellowstone”. Sesja studencka.

3. Konferencja z cyklu „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, 16-18 września 2010 r., Kraków i Sanok,
Poster: Ćwiąkała J., Kramarz P. „Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Kurs „The marine cryosphere and its cenozoic history”, University Centre in Svalbard, 16.04-16.05.2017

Szkolenia w zakresie:

  • obsługi oprogramowania QGIS – zaawansowane analizy, Śląskie Laboratorium GIS, 15-17.06.2016, Warszawa
  • obsługi i konserwacji zanurzeniowego analizatora wielkości cząstek LISST-100X wraz z czujnikiem SBE37SIP, 17.12.2015, Warszawa
  • obsługi prolifera osadów SB-216S o częstotliwości 2-20kHz firmy EdgeTech
  • obsługi sonaru bocznego 4125 o częstotliwości 400/900 kHz firmy EdgeTech
  • obsługi echosondy interferometrycznej GeoSwath Plus Compact Shallow Multibeam firmy Kongsberg
  • obsługi Workhose Sentiel ADCP o częstotliwości 300 kHz firmy Teledyne RD Instruments

Członkostwo w organizacjach naukowych:

od 2009 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  • 2011-2014 – członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG)

Popularyzacja nauki:

11-12.02.2017 – juror zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, Wieliczka

6-7.02.2016 – juror zawodów okręgowych LII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, Myślenice

19.03.2014 – członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów

8-9.02.2014 – juror zawodów okręgowych na LX Olimpiadzie Geograficznej

9-10.02.2013 – juror zawodów okręgowych na XXXIX Olimpiadzie Geograficznej

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.