Daniel Kępski

daniel_kepski

Daniel Kępski

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie” / „The influence of land cover and topography on the spatial distribution and dynamics of snow cover on the tundra around Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof dr hab. Krzysztof Migała
  • Dr Bartłomiej Luks

Kontakt:  d.kepski@igf.edu.pl

.

Doświadczenie zawodowe:

  • 07.2013-07.2014 – Uczestnik XXXVI Wyprawy Polarnej PAN – I Meteorolog w Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie
  • 04.2013 – praktyka studencka w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce
  • 05.2012 – praktyki studenckie w: Biurze Prognoz Meteorologicznych IMGW we Wrocławiu; Stacji Pomiarów Aerologicznych IMGW we Wrocławiu; Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Osiągnięcia:

27.02.2015 – Uzyskanie wyróżnienia w konkursie stypendialnym im. Anny Pasek – edycja VII; Wyróżniony projekt: „Wykorzystanie fotografii poklatkowej wysokiej rozdzielczości i zdjęć satelitarnych do monitorowania dynamiki zmian pokrywy śnieżnej na przykładzie wybrzeży fiordu Hornsund”; projekt zakończono w kwietniu 2016.

Projekty badawcze:

Kierownik projektu Research Council of Norway SSF Arctic Field Grant no. 257119/E10: “Evolution of spatial variability and physico-chemical properties of snow on coastal tundra of the Hornsund fjord during the spring season”, RIS-ID 10450

Wykonawca w projekcie Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant: “Community Coordinated Snow Study In Svalbard (C2S3)”, RIS-ID 10472

„Wykorzystanie fotografii poklatkowej wysokiej rozdzielczości i zdjęć satelitarnych do monitorowania dynamiki zmian pokrywy śnieżnej na przykładzie wybrzeży fiordu Hornsund” – projekt wyróżniony w 7 edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek

Publikacje:

Opała-Owczarek M., Pirożnikow E., Owczarek P., Szymański W., Luks B., Kępski D., Szymanowski M., Wojtuń B., Migała K. 2018. The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic. CATENA 163: 219-232, DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.12.018

Kępski D., Luks B., Migała K., Wawrzyniak T., Westermann S., Wojtuń B. 2017. Terrestrial remote sensing of snowmelt in a diverse high-arctic tundra environment using time-lapse imagery. Remote Sensing 9(7): 733, DOI: https://doi.org/10.3390/rs9070733

Kępski D., Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Grudzińska K. 2016. Progressing Pollutant Elution from Snowpack and Evolution of its Physicochemical Properties During Melting Period—a Case Study From the Sudetes, Poland. Water, Air, & Soil Pollution 227: 112, DOI: 10.1007/s11270-016-2797-z

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and arctic zones of northern Europe, 26-27 X 2016, Warszawa, Polska

Kępski D., Luks B., Migała K., Wojtuń B., Westermann S., 2016. Spring Snow Disappearance from Various Tundra Types – Case Study from Fuglebekken Catchment.

9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, Polska, 31.08–2.09.2016.
Referat: Kępski D., Luks B., Migała K., Westermann S. 2016. Snow distribution assessment from ground based photography and Landsat 8 images in High Arctic (Hornsund, SW Spitsbergen). Book of Abstracts: 37-37.

Migała K., Luks B., Budzik T., Kępski. D. 2016. Evaporation and condensation on snow/ice surface based on the thermodynamic equations – a case study from the area of Hornsund Fiord, Svalbard. 7th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, 24-29 June 2016. Proceedings book: 74-74.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research − new experiences and challenges”
Referat: Kępski D., Luks B., Kozioł K., Nawrot A., Wawrzyniak T., Migała K. 2016. Zmienność przestrzenna właściwości pokrywy śnieżnej podczas okresu ablacyjnego na niezlodowaconych wybrzeżach fiordu Hornsund. In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. BOOK OF ABSTRACTS: 47-48.

7th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Wrocław, Polska, 24-29.06.2016.
Poster: Migała K., Luks B., Budzik T., Kępski. D. Evaporation and condensation on snow/ice surface based on the thermodynamic equations – a case study from the area of Hornsund Fiord, Svalbard.

1st Central European Polar Meeting, Wiedeń, Austria, 10-13.11.2015.
Poster: Kępski D., Luks B., Wawrzyniak T., Westermann S. Ground based photography as a tool for snow distribution assessment in High Arctic unglaciated catchment (Fuglebekken, SW Spitsbergen).

1st European Snow Science Winter School, Międzynarodowe Warsztaty Śniegu i Bezpieczeństwa Lawinowego, Pec pod Sněžkou, Czechy, 27-29.03.2015.
Referat: Kępski D. New methods in snow cover measurements.

Taking the next step in Svalbard snow research, SSF workshop, Sosnowiec, Polska, 1-4.09.2015.
Referat: Kępski D., Luks B., Migała K. Remote sensing methods for monitoring the spatial distribution of snow cover in Hornsund.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015
Referat: Kępski D., Migała K., Luks B., Nawrot A. Snow cover stratigraphy as a source of information about weather and pollutants deposition history – a case study from SW Spitsbergen.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Warsztaty szkoleniowe „Copernicus data for Snow and Ice” organizowane przez SIOS, 11 – 13.09.2017, Longyearbyen, Svalbard, Norwegia

Szkolenie „QGIS” zorganizowane przez Śląskie Laboratorium GIS, 1-3.03.2017, Warszawa

Ukończenie 41 kursów on-line dotyczących programowania i analizy danych w językach R, Python i SQL; lista ukończonych kursów: https://www.datacamp.com/profile/dkepski

Działalność popularyzatorska:

  • Od 12.2014 – udział w projekcie Geofizyka w szkole z tematami: „Zjawiska meteorologiczne wpływające na widzialność (zajęcia dla klas gimnazjalnych i licealnych)” oraz „Praca na Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie (zajęcia dla klas podstawowych,  gimnazjalnych i licealnych)”

Członkostwo w organizacjach naukowych:

  • 10.2010-05.2011 – członek sekcji GIS Koła Naukowego Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego

Zainteresowania:

  • naukowe: meteorologia synoptyczna, pokrywa śnieżna obszarów górskich i polarnych, pomiary widzialności poziomej
  • pozostałe: turystyka górska, literatura klasyczna i fantasy, kino europejskie
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.