Anna Pouch

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Obieg zanieczyszczeń w Arktyce” / „Cycling of contaminants in the Arctic”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof.IO PAN
  • Dr Agata Zaborska

Kontakt:

Projekty badawcze:

Kierownik projektu NCN PRELUDIUM 12 ”Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen).”, nr 2016/23/N/ST10/01358

Projekt NCN OPUS 9 „Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu” (kierownik: dr Agata Zaborska, IO PAN) – wykonawca

Projekt wykonania badań i prac modelowych dna i brzegu morskiego w okolicy molo w Sopocie, realizowany w roku 2016 na zlecenie Urzędu Miasta Sopot (nr 257/Fn/16)

Rejsy:

Udział w rejsie badawczym AREX 2017, fiordy Spitsbergenu, „Oceania” w dniach 26.07–14.08.2017

Publikacje:

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2017. Concentrations and origin of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments of western Spitsbergen fjords (Kongsfjorden, Hornsund, and Adventfjorden).  Environmental Monitoring and Assessment 189: 175, DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-017-5858-x

Pouch A., Zaborska A. 2015. Climate change influence on migration of contaminants in the Arctic Marine environment. W: Zieliński T. et al. (Red.) Impact of Climate Changes on Marine Environments. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences: 75-90,  ISBN 978-3-319-14282-1, DOI 10.1007/978-3-319-14283-8_1

Abstrakty konferencyjne:

SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, Francja, 22-26.05.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. SETAC Europe 26th Annual Meeting, Abstract Book: 392.

GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, 31.08-2.09.2016.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, 31st August – 2nd September 2016. Book of Abstracts: 53.

Youmares 7, Hamburg, Niemcy, 11-12.09.2016.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected POPs in the Arctic fjords sediments. Youmares 7. Conference Proceedings: 119.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Rozmieszczenie i pochodzenie wybranych PCB i WWA w osadach fiordów arktycznych. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 236.

Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Hiszpania, 22-27.02.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. The fate of PCBs in the Arctic marine ecosystem. Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Spain, 22-27.02.2015.

XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, 24.10.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Los PCB w ekosystemach arktycznych. W: Zaborska A. (Red.). XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Abstrakty: 41.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Distribution of selected POPs in the Arctic fjord sediments.

Członkostwo w komitetach naukowych konferencji:

„International Sopot Youth Conference 2017 – Part: I live by the Sea” – organizowany przez Sopockie Towarzystwo Naukowe, Sopot, 25.05.2017

Popularyzacja nauki:

Uczestnictwo w X Sopockim Dniu Nauki, Sopot, 27.05.2017

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.