Agnieszka Promińska

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Dynamika międzyletnich i sezonowych zmian temperatury, zasolenia oraz prądów morskich w fiordzie Hornsund, Spitsbergen” / „Dynamics of interannual and seasonal variability in temperature, salinity and currents in Hornsund Fjord, Spitsbergen”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Waldemar Walczowski, prof.IO PAN
  • Dr Agnieszka Beszczyńska-Möller

Kontakt:

Projekty badawcze:

AWAKE-2 – wykonawca WP3.1. Fjord hydrography from historical and new data

GAME – wykonawca WP1.1. Analyses of the fjords physical environment variability based on the archival hydrographic data
Publikacje:

Gluchowska M., Kwasniewski S., Prominska A., Olszewska A., Goszczko I., Falk-Petersen S., Haakon H., Weslawski J.M. Zooplankton in Svalbard fjords on the Atlantic-Arctic boundary. Polar Biology 39(10): 1785–1802.

Piszewska A., Węsławski J.M., Włodarska-Kowalczuk M., Łącka M., Promińska A., Zaborska A., Głuchowska M. 2016. From the worm’s point of view. I: Physical environment of an Arctic fjord benthos. Polar Biology 39(8): 1411–1424.

Zagórski P., Rodzik J. Moskalik M., Strzelecki M.C., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Kruszewski G., Styszyńska A., Malczewski A. 2015. Multidecadal (1960-2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research 36(4): 369–390.
Abstrakty konferencyjne:

Promińska A., Walczowski W. 2016. Observations of oceanic waters reaching tidewater glaciers in Hornsund, Spitsbergen. Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Spain. 25 – 27 January 2016. Book of Abstracts and Programme: 36.

Promińska A., Falck E., Walczowski W., Sundfjord A. 2016. Spatial and temporal variability in distribution of water masses in Hornsund, Spitsbergen. The EGU General Assembly 2016, 17th – 22th April 2016. Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-14470.

Promińska A., Ignatiuk D. 2015. The oceanic influence on glaciers calving in Hornsund Fjord, Spitsbergen, ASSW 2015, Toyama, Japonia, 27-30.04.2015.

Promińska A., Beszczyńska-Möller A., Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S., Ignatiuk D. 2015. Observations of water mass evolution in Hornsund Fjord. Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svlabard, Norwegia, 18-24.09.2015.

Udział w konferencjach:

AWAKE-2 Meeting, Sopot, 3-4.12.2015.
Referat: Promińska A. WP3. Fjord oceanography. Task 3.1. Fjord hydrography from historical and new data.

Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology, Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Hiszpania, 25-27.01.2016.
Referat: Promińska A., Walczowski W. Observations of oceanic waters reaching tidewater glaciers in Hornsund, Spitsbergen.

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Referat: Promińska A., Falck E., Walczowski W., Sundfjord A. Spatial and temporal variability in distribution of water masses in Hornsund, Spitsbergen.

ASSW 2015, Toyama, Japonia, 27-30.04.2015.
Referat: Promińska A., Ignatiuk D. The oceanic influence on glaciers calving in Hornsund Fjord, Spitsbergen.

Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Promińska A., Beszczyńska-Möller A., Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S., Ignatiuk D. 2015. Observations of water mass evolution in Hornsund Fjord.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.