Ewa Demianiuk

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Charakterystyka środowisk holocenu Antarktyki Zachodniej z zastosowaniem indykatorów pochodzenia organicznego” / „West Antarctic Holocene environments and their identification using proxies of organic origin”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Wojciech Majewski, prof. IP PAN
  • Dr Michał Rakociński

Kontakt:

Abstrakty konferencyjne:

Simkins L.M., Halberstadt A.R., Greenwood S.L., ANderson J.B., Majewski W., Prothro L., Demet B., Minzoni R., Demianiuk E., Munoz Y. 2015. Geomorphic and sedimentological record of complex and episodic post-LGM ice-sheet retreat in the western Ross Sea, Antarctica. XIX International Quaternary Union Ongress, Nagoya, Japonia, 26-.07-2.08.2015

Demianiuk E. 2015. Organogenic proxies in reconstruction of deglacial history of the Ross Sea, Antarctica. 2nd International Conference POLAR CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGE IN THE LAST MILLENNIUM, 24th – 26th August 2015. Book of Abstracts

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.