Aleksander Uszczyk

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

 

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jacek Jania
  • Dr Mariusz Grabiec

Kontakt: 

Abstrakty konferencyjne:

Uszczyk A., M. Grabiec M., Jania J., Budzik T., Laska M., Ignatiuk D., Luks B. 2016. Snow cover as a freshwater input to the glacier surface. Hansbreen as an example. Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Spain. 25 – 27 January 2016. Book of Abstracts and Programme: 39.
Udział w konferencjach:

Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Hiszpania, 25-27.01.2016.
Referat: Uszczyk A., M. Grabiec M., Jania J., Budzik T., Laska M., Ignatiuk D., Luks B. Snow cover as a freshwater input to the glacier surface. Hansbreen as an example.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.