Biuro

dr Dariusz Ignatiuk   
Kierownik Biura Centrum Studiów Polarnych
 dariusz.ignatiuk@us.edu.pl

+48 571 449 703

Lukasz_Malarzewski1

dr Łukasz Małarzewski   
Specjalista ds. informatycznych i baz danych
 malarzewski@onet.eu

+48 32 368 95 26

Elzbieta_Majchrowska

mgr Elżbieta Łepkowska
Koordynator ds. kontaktów z mediami oraz intytucjami zagranicznymi, webmaster
elzbieta.majchrowska@us.edu.pl
+48 571 449 704

maja_lisowska

dr Maja Lisowska 
Koordynator Programu Stypendialnego IASC oraz wspierania młodych naukowców
maja.lisowska@us.edu.pl

Edyta_Kadziela

mgr Edyta Kądziela
Specjalista ds. obsługi Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
edyta.kadziela@us.edu.pl
+48 571 449 705; + 48 32 368 93 80

adam_ziegler

mgr Adam Ziegler  
Koordynator ds. finansów i współpracy międzyinstytucjonalnej
 adam.ziegler@us.edu.pl
+ 48 32 368 93 80

Komentarze są wyłączone.