Niezalogowany


Szanowni Beneficjenci środków KNOW,
W związku ze składanymi nagminnie fakturami po terminie płatności, które stwarzają problemy przy realizacji zarówno po stronie CSP jak i Księgowości oraz usługodawcy, informuję że:
biuro CSP przyjmowało będzie wyłącznie faktury, które w momencie składania posiadają 14 dni na realizację płatności.
W przypadku nie dostarczenia faktur w terminie, kosztami faktur obciążony zostanie Beneficjent.


    Z poważaniem,
     Dariusz Ignatiuk

Proszę się zalogować*:

Login:
(e-mail)
Hasło
 

* Pierwsze logowanie wymaga wypełnienia arkusza rejestracji:


© Uniwersytet Śląski, Centrum Studiów Polarnych KNOW - Łukasz Małarzewski 2014-2017